Kişisel Verileri Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Heartland Food Products Group, LLC Şirketi (“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin profesyonel ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. Profesyonel ilişkimizin devamlılığı ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

a) Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz

Şirketimiz veya hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden çevrimiçi veya çevrimdışı yollar, halka açık kaynaklar, Müşteri Hizmetlerimize yaptığınız çağrılar, web sitesi tarayıcınız, IP adresiniz, cihaz bilgileriniz ve/veya web sitesi çerezleri aracılığıyla elde etmekteyiz.

b) Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sizinle iş ilişkimizi geliştirebilmek, profesyonel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edebilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek kapsamında,
Kişisel Verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyecek ve kullanacağız:

 • Size daha iyi hizmet edebilmemiz amacıyla analizler yapmak.
 • Sitenin işlevselliğini sağlamak ve size ilgili müşteri hizmetini sağlamak için;
 • Taleplerinize yanıt vermek ve talep ettiniz belgelerin gönderimini sağlamak veya e-posta uyarıları göndermek için;
 • Sizinle olan ilişkimiz veya Site ile ilgili olarak önemli bilgileri, şartlarımızdaki, politikalarımızdaki ve/veya diğer idari bilgilere ilişkin değişiklikler hakkındaki bilgileri size göndermek için;
 • Arşivleme hizmetlerini yürütebilmemiz için;
 • Kalite şikayetlerinize ilişkin sizlerle tekrar iletişime geçebilmek ve bu şikayetlerin takibini yapabilmek için;
 • Veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirmeleri, web sitesi geliştirmeleri, ürün ve hizmet iyileştirmeleri, Site kullanım trendlerinin belirlenmesi, size özel ürün bilgiler sunarak Sitedeki deneyiminizin kişiselleştirilmesi gibi iş amaçlarına yönelik olarak.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

 • Bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda bağlı şirketlerimizle.
 • Hizmetlerimizi yürütebilmek için iş birliği içerisinde olduğumuz 3.taraf hizmet sağlayıcılarla (iletişim, arşiv firması vb.)
 • Ortak marka veya ortak pazarlama sunduğumuz üçüncü taraf iş ortaklarıyla,
 • Sağladıkları hizmetleri sürdürmeleri için web sitesi sağlama ve moderasyonu, mobil uygulama sağlama, veri analizi, alt yapı tedariki, IT hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimatı hizmetleri, denetim hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, atama, devir veya işlerimizin, varlıklarımızın veya stokumuzun tümünün veya önemli bir kısmının yer değiştirmesi (iflas veya benzeri bir neden dahil olmak üzere) durumunda ilgili üçüncü taraflarla.
 • Ayrıca, (a) ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan yasaları da içerebilecek şekilde yasal süreçlere veya yürürlükteki yasalara uymak; (b) yürürlükteki yasalar uyarınca, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkilileri de kapsamak üzere, kamu ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere cevap vermek; (c) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; ve (d) haklarımız, gizliliğimiz, güvenliğimiz, varlıklarımız ve / veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını korumak amaçlarıyla verilerinizi işleyebilir veya aktarabiliriz. Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

d) Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Tarafımızca iç idari süreçlerimizin yürütülmesini sağlamak amacıyla raporlama süreçleri ve kullanılan global uygulamalar vasıtasıyla Türkiye operasyonunu yürüttüğümüz Heartland Food Products Group, LLC de dahil olmak üzere yurt dışında yer alan grup şirketlerimiz ile ve yurt dışında yer alan servis sağlayıcılarımızla paylaşmaktayız.

e) Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istediğinizde size gönderilen iletilerde yer alan gönderim listesinden ayrılma talimatlarını uygulayarak da pazarlama e-postası listesinden çıkabilirsiniz.

f) İletişim

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, Heartland Food Products Group, LLC Şirketi için Sitemizde yer alan İletişim Formu üzerinden, (US) 1-800-777-5363 telefonunu arayarak veya consumercallcenterNA@splenda.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla veya Splenda Consumer Center, CCC, 309 South Street, New Providence, NJ 07974, USA adresine bizzat müracaat edebilirsiniz. Başvurunun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvurandan alınabilecektir.

Saygılarımızla
Heartland Food Products Group, LLC
Son güncelleme: Haziran 2023

keyboard_arrow_up